бібліотека


Бібліотека Економічного коледжу ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана є науковим і культурно-просвітницьким підрозділом, який забезпечує навчальною літературою та інформацією навчально-виховний процес. Завдання бібліотеки коледжу полягає в стимулюванні студентів до читання та пошуку інформації для успішного оволодіння знаннями з обраних спеціальностей. Процес обслуговування користувачів бібліотеки поєднує традиційні та нові Інтернет технології; використовуються різні методи масової та індивідуальної бібліотечної роботи. Приміщення бібліотеки знаходиться на ІІ-му поверсі навчального закладу, є читальний зал та книгосховище.

В читальному залі налічується 22 посадкових індивідуальних місця.

Бібліотека коледжу обслуговує близько 800 користувачів.

Режим роботи бібліотеки:
з 8-30 - 17-00;
обідня перерва:
з 13-00 - 13-30;
Останній робочий день місяця - санітарний.

Бібліотечний фонд становить 36 тисяч примірників, в т.ч. навчальна, методична, довідкова, художня та періодична література. Щорічно універсальний фонд бібліотеки поповнюється новими надходженнями галузевої навчальної та навчально-методичної літератури.

Бібліотека коледжу має комп’ютери, принтер, телефон-факс, доступ до мережі Інтернет.

Студенти, співробітники та викладачі коледжу користуються довідково-пошуковим апаратом бібліотеки (алфавітний, систематичний каталоги та картотека періодичних статей). Формується каталог електронних підручників на СD дисках.

Коледж, як навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для повноцінного функціонування бібліотеки, належне зберігання, використання та поповнення бібліотечних фондів.