051 Економіка (ОПП «Логістика»)


Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

Освітня програма  «Логістика»

 

Фаховий молодший бакалавр з логістики може виконувати професійну роботу на логістичних підприємствах, фірмах, організаціях, установах фінансовою та не фінансового сектору економіки.

Випускники можуть працювати на посадах: технік з обліку, технік з планування, технік з праці, страхові агенти, організатор з постачання, організатор із збуту, експедитор, агенти із зайнятості й трудових контрактів, асистент економіста-статистика, помічник керівника підприємства (установи, організації), помічник керівника виробничого підрозділу, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, агент з постачання, оператор з інформації про підхід і прибуття вантажів.

Термін навчання: на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                    на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.