072 Фінанси, банківська справа та страхування (ОПП «Оціночна діяльність»)


Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа

та страхування

Освітня програма  «Оціночна діяльність»

 

Після одержання диплому фахівці можуть працювати на посадах: оцінщика майна та земельних ділянок, на первинних засадах брокера з цінних паперів; біржового маклера; дилера цінних паперів; торговця нерухомістю; торгівельного агента; торгівельного брокера; обліковця; касира, бухгалтера, економіста.

Термін навчання: на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                    на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.