072 Фінанси, банківська справа та страхування (ОПП «Банківський бізнес»)


Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа

та страхування

Освітня програма  «Банківський бізнес»

 

Фахівці можуть працювати в установах Національного банку України, в банках і небанківських фінансово-кредитних установах, у фінансових відділах підприємств, організацій, установ.

Займати посади:      фахівець з депозитарної діяльності, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки, агент страховий, страхувальник, агент комерційний,  експерт-консультант із страхування, інспектор торговельний, інспектор обмінного пункту,  агент податковий, бухгалтер,  касир-експерт, помічник керівника підприємства (установи, організації), помічник керівника малого підприємства без апарату управління, головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий, фінансовий аналітик, трейдер,  оцінювач фінансових активів, фахівець з фінансового моніторингу.

Термін навчання: на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                    на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.