076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОПП «Підприємницька діяльність»


Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність

Освітня програма  «Підприємницька діяльність»

 

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні тощо) у якості керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою; в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем.

Випускник придатний до працевлаштування на посади: завідувач складу, завідувач відділу, директор (керівник) малої торгівельної фірми, керуючий магазином, інспектор з контролю якості продукції, технік-інспектор, агент комерційний, агент торговельний, комівояжер, представник торговельний, товарознавець комерсант , торговельний брокер (маклер), експедитор., організатор збуту, організатор постачання.

Термін навчання: на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                    на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.