072 Фінанси, банківська справа та страхування(ОД)


Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Освітня програма  «Оціночна діяльність»

Після одержання диплому фахівці можуть працювати на посадах: оцінщика майна та земельних ділянок, на первинних засадах брокера з цінних паперів; біржового маклера; дилера цінних паперів; торговця нерухомістю; торгівельного агента; торгівельного брокера; обліковця; касира, бухгалтера, економіста.

Термін навчання: на базі 9 класів - 3 роки